About quelimulthai

עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת תנאים ראויים לעובדים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל משפיע על ההכרזה על בקשת הילדה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות בדיוק על כתפי העובדת. המחיר הממוצע של שכירת יומי בישראל הוא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בנות לוקחות מתנות מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי בגבעתיים – הפוך עובדים לעבודה הגונה עם הכנסה טובה, ולקוחות עשירים הופכים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח לבסס שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך לעיוות גם לבנות וגם ללקוחותינו.